Fremleje af lejemål

Hvis du ønsker at fremleje hele eller dele af dit lejemål, bør du læse med her. Der gælder nemlig nogle helt specifikke betingelser for, hvornår og hvordan du som lejer må fremleje lejemålet, og hvis disse betingelser ikke overholdes, kan du blive straffet med bøde.

Lejers mulighed for fremleje, mens lejer selv bor i lejemålet

Du kan som lejer fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum. Hvis lejemålet eksempelvis er en fire-værelses lejlighed, vil du maksimum kunne fremleje to værelser.

Udlejers mulighed for at modsætte sig fremleje af dele af lejemålet

Hvis det samlede antal boende personer i lejemålet overstiger antallet af lejemålets beboelsesrum, kan udlejer modsætte sig fremlejeforholdet. Dette er et krav, og lejeren kan straffes med bøde, hvis det ikke overholdes.

Lejers mulighed for fremleje af hele lejemålet, når lejer ikke selv bor i lejemålet

Du har som lejer mulighed for at fremleje hele lejemålet i op til to år, når betingelserne for et sådant fremleje er opfyldt. Følgende tre betingelser skal alle være opfyldt:

  • Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål der er udlejet til erhverv eller andre lignende ting, ikke er omfattet.
  • Den oprindelige lejers grund til fremleje skal være saglig fx sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse i forbindelse med erhverv eller lignende.
  • Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder

Udlejers mulighed for at modsætte sig fremleje af hele lejemålet

Udlejer har mulighed for at modsætte sig fremlejeforholdet, hvis ejendommen har mindre end 13 beboelseslejligheder, hvis antallet af personer overstiger antallet af beboelsesrum, eller hvis udlejer ellers har rimelige grunde til at modsætte sig fremlejeforholdet. En sådan grund skal være tungtvejende og saglig, for eksempel hvis udlejer har i sinde selv at overtage lejemålet inden for nærmeste fremtid.

Formalia ved fremleje

Fremlejeaftaler skal - uanset parternes indbyrdes aftale og interesse - indgås skriftligt mellem den oprindelige lejer af lejemålet samt den lejer, der midlertidigt flytter ind. Der skal udleveres en kopi af fremlejeaftalen til udlejer, inden fremlejeperioden begynder.

Hvis der står i lejekontrakten, at lejer ikke må fremleje lejemålet

Et sådant forbud er ikke gyldigt, da fremlejereglerne ikke kan fraviges til skade for lejer. Udlejer kan kun modsætte sig fremlejeforholdet, så længe betingelserne for en sådan modsætning er opfyldt (se betingelserne under afsnit ”Udlejers mulighed for at modsætte sig fremleje af hele lejemålet.”)

Den nye lejer har forvoldt skade på lejemålet - hvem hæfter?

Den oprindelige lejer, der har fremlejet lejemålet, er erstatningsansvarlig for skade, som den nye lejer forvolder ved uforsvarlig adfærd. Dette gælder også for skade, som er forårsaget af installationer, for eksempel installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine. Den oprindelige lejer er også ansvarlig for, at den nye lejer overholder reglerne for god orden, samt at den nye lejer behandler lejemålet forsvarligt.

Læs mere om fremleje her
Topics:

Fremleje af lejemål

Hvis du ønsker at fremleje hele eller dele af dit lejemål, bør du læse med her. Der gælder nemlig nogle helt specifikke betingelser for, hvornår og hvordan du som lejer må fremleje lejemålet, og hvis disse betingelser ikke overholdes, kan du blive straffet med bøde.

Lejers mulighed for fremleje, mens lejer selv bor i lejemålet

Du kan som lejer fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum. Hvis lejemålet eksempelvis er en fire-værelses lejlighed, vil du maksimum kunne fremleje to værelser.

Udlejers mulighed for at modsætte sig fremleje af dele af lejemålet

Hvis det samlede antal boende personer i lejemålet overstiger antallet af lejemålets beboelsesrum, kan udlejer modsætte sig fremlejeforholdet. Dette er et krav, og lejeren kan straffes med bøde, hvis det ikke overholdes.

Lejers mulighed for fremleje af hele lejemålet, når lejer ikke selv bor i lejemålet

Du har som lejer mulighed for at fremleje hele lejemålet i op til to år, når betingelserne for et sådant fremleje er opfyldt. Følgende tre betingelser skal alle være opfyldt:

  • Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål der er udlejet til erhverv eller andre lignende ting, ikke er omfattet.
  • Den oprindelige lejers grund til fremleje skal være saglig fx sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse i forbindelse med erhverv eller lignende.
  • Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder

Udlejers mulighed for at modsætte sig fremleje af hele lejemålet

Udlejer har mulighed for at modsætte sig fremlejeforholdet, hvis ejendommen har mindre end 13 beboelseslejligheder, hvis antallet af personer overstiger antallet af beboelsesrum, eller hvis udlejer ellers har rimelige grunde til at modsætte sig fremlejeforholdet. En sådan grund skal være tungtvejende og saglig, for eksempel hvis udlejer har i sinde selv at overtage lejemålet inden for nærmeste fremtid.

Formalia ved fremleje

Fremlejeaftaler skal - uanset parternes indbyrdes aftale og interesse - indgås skriftligt mellem den oprindelige lejer af lejemålet samt den lejer, der midlertidigt flytter ind. Der skal udleveres en kopi af fremlejeaftalen til udlejer, inden fremlejeperioden begynder.

Hvis der står i lejekontrakten, at lejer ikke må fremleje lejemålet

Et sådant forbud er ikke gyldigt, da fremlejereglerne ikke kan fraviges til skade for lejer. Udlejer kan kun modsætte sig fremlejeforholdet, så længe betingelserne for en sådan modsætning er opfyldt (se betingelserne under afsnit ”Udlejers mulighed for at modsætte sig fremleje af hele lejemålet.”)

Den nye lejer har forvoldt skade på lejemålet - hvem hæfter?

Den oprindelige lejer, der har fremlejet lejemålet, er erstatningsansvarlig for skade, som den nye lejer forvolder ved uforsvarlig adfærd. Dette gælder også for skade, som er forårsaget af installationer, for eksempel installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine. Den oprindelige lejer er også ansvarlig for, at den nye lejer overholder reglerne for god orden, samt at den nye lejer behandler lejemålet forsvarligt.

Læs mere om fremleje her