Fraflytningssynet

Ved udflytning gennemgår udlejer, ligesom ved indflytningen, lejemålet med dig. Her vurderes og noteres standen af lejemålet, du flytter fra, således at udlejer kan beregne om- og hvor meget af dit depositum, som du skal have tilbagebetalt. I forbindelse med din fraflytning og fraflytningssynet er der en række regler og tidsfrister, som du skal være opmærksom på. Få overblik over dem her, og læs også vores gode råd til, hvordan du bør gribe fraflytningen og fraflytningssynet an.

Hvor meget må udlejer kræve?

Det er altid en jungle at finde ud af, hvad udlejer forventer ved udflytningen. Nogen tager det ganske let og stiller sig tilfreds med, at det mest nødvendige er ordnet. Andre udlejere har fem sider, der skal krydses af, og alt er af betydning. Der er heldigvis i loven sat en begrænsning på, hvad der kan forventes af dig. Du kan aldrig komme til at sætte lejemålet i bedre stand, end det var ved indflytning. Det betyder, at udlejer kun kan forvente og kræve, at lejemålet ved fraflytningen leveres i samme stand som ved indflytningen.

Hvad er tidsfristerne?

Tidsfristerne afhænger af, om udlejer har mere end ét lejemål:

Udlejer lejer mere end ét lejemål ud

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, anses personen som professionel udlejer, og særlige regler er gældende for disse. Ifølge loven skal udlejer have afholdt fraflytningssyn senest to uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at du er flyttet ud. Hvis dette ikke sker, kan udlejer ikke kræve, at du betaler for mangler (der findes enkelte undtagelser til dette). Ligeledes skal du indkaldes til fraflytningssynet med minimum en uges varsel.

Udlejer lejer kun ét lejemål ud:

Hvis din udlejer kun lejer én lejlighed ud, gælder der særlige regler for dette. Efter at du har afleveret nøglerne til lejemålet, har udlejer en tidsfrist på to uger til at meddele dig, hvilke mangler der skal udbedres, og hvad prisen på dette vil være. Hvis tidsfristen ikke overholdes, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve, at du betaler for manglerne (der findes enkelte undtagelser til dette).

Fraflytningsrapporten

Du har som lejer ret til at modtage en kopi af fraflytningsrapporten. Denne rapport skal udleveres til dig, når fraflytningssynet er færdigt. Enten kan udlejer printe en version til dig med det samme, ellers godtages det også, at den sendes via mail med det samme (mens i står sammen), og du mailer tilbage, at du har modtaget den.

HUSK: Underskrift fra begge parter skal fremgå på det modtagne dokument og udleveres med det samme. Hvis man ikke er til stede ved synet eller har nægtet at acceptere fraflytningsrapporten, skal udlejer sørge for, at du modtager den senest to uger efter synet.

Din indflytning er også relevant for din udflytning

Allerede ved indflytning skal man være opmærksom på, hvad der kan være relevant ved udflytningen. Ofte er der enkelte mangler allerede ved indflytningen, som kan være af større eller mindre betydning. Det er derfor vigtigt, at man ved indflytningssynet dokumenterer, hvilke mangler der er. Man skal sørge for at gøre udlejer opmærksom på disse fejl og sikre sig, at det bliver skrevet ned. På den måde kommer man ved udflytning ikke til at hæfte for de mangler, som der var ved indflytning.

Gode råd

Når man fraflytter lejligheden, er der altid et par tommelfingerregler, der er gode at følge:

 • Find tjeklisten fra dit indflytningssyn, som du fik ved gennemgangen af lejligheden, da du flyttede ind. Det er ofte den samme liste, som udlejer bruger ved udflytningen - så kan du slavisk følge listen og sørge for at udbedre og lave disse punkter inden fraflytningssynet.
 • Det er også i udlejers interesse, at lejligheden står i den bedst mulige stand, så derfor kan man altid spørge dem ved opsigelse af lejligheden, om man kan få udleveret deres tjekliste på forhånd. Med den i hånden kan du ordne tingene, inden du har fraflytningssyn.
 • Ved tidspunktet mellem at man har istandsat lejligheden og flyttesynet, er det yderst vigtigt, at man tager billeder af hele lejligheden, stort som småt. Billederne kan altid bruges senere hen ved eventuelle uenigheder mellem dig og udlejer.
 • Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis du ikke er 100% enig i de punkter, som udlejer fremsætter.
 • Få altid kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne.
 • Hav eventuelt en forældre eller en ven med til fraflytningssynet, således at udlejer ikke fører ordet, og man bagefter fortryder, at man blot stod og nikkede.
Læs mere om fraflytning her
Topics:

Fraflytningssynet

Ved udflytning gennemgår udlejer, ligesom ved indflytningen, lejemålet med dig. Her vurderes og noteres standen af lejemålet, du flytter fra, således at udlejer kan beregne om- og hvor meget af dit depositum, som du skal have tilbagebetalt. I forbindelse med din fraflytning og fraflytningssynet er der en række regler og tidsfrister, som du skal være opmærksom på. Få overblik over dem her, og læs også vores gode råd til, hvordan du bør gribe fraflytningen og fraflytningssynet an.

Hvor meget må udlejer kræve?

Det er altid en jungle at finde ud af, hvad udlejer forventer ved udflytningen. Nogen tager det ganske let og stiller sig tilfreds med, at det mest nødvendige er ordnet. Andre udlejere har fem sider, der skal krydses af, og alt er af betydning. Der er heldigvis i loven sat en begrænsning på, hvad der kan forventes af dig. Du kan aldrig komme til at sætte lejemålet i bedre stand, end det var ved indflytning. Det betyder, at udlejer kun kan forvente og kræve, at lejemålet ved fraflytningen leveres i samme stand som ved indflytningen.

Hvad er tidsfristerne?

Tidsfristerne afhænger af, om udlejer har mere end ét lejemål:

Udlejer lejer mere end ét lejemål ud

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, anses personen som professionel udlejer, og særlige regler er gældende for disse. Ifølge loven skal udlejer have afholdt fraflytningssyn senest to uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at du er flyttet ud. Hvis dette ikke sker, kan udlejer ikke kræve, at du betaler for mangler (der findes enkelte undtagelser til dette). Ligeledes skal du indkaldes til fraflytningssynet med minimum en uges varsel.

Udlejer lejer kun ét lejemål ud:

Hvis din udlejer kun lejer én lejlighed ud, gælder der særlige regler for dette. Efter at du har afleveret nøglerne til lejemålet, har udlejer en tidsfrist på to uger til at meddele dig, hvilke mangler der skal udbedres, og hvad prisen på dette vil være. Hvis tidsfristen ikke overholdes, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve, at du betaler for manglerne (der findes enkelte undtagelser til dette).

Fraflytningsrapporten

Du har som lejer ret til at modtage en kopi af fraflytningsrapporten. Denne rapport skal udleveres til dig, når fraflytningssynet er færdigt. Enten kan udlejer printe en version til dig med det samme, ellers godtages det også, at den sendes via mail med det samme (mens i står sammen), og du mailer tilbage, at du har modtaget den.

HUSK: Underskrift fra begge parter skal fremgå på det modtagne dokument og udleveres med det samme. Hvis man ikke er til stede ved synet eller har nægtet at acceptere fraflytningsrapporten, skal udlejer sørge for, at du modtager den senest to uger efter synet.

Din indflytning er også relevant for din udflytning

Allerede ved indflytning skal man være opmærksom på, hvad der kan være relevant ved udflytningen. Ofte er der enkelte mangler allerede ved indflytningen, som kan være af større eller mindre betydning. Det er derfor vigtigt, at man ved indflytningssynet dokumenterer, hvilke mangler der er. Man skal sørge for at gøre udlejer opmærksom på disse fejl og sikre sig, at det bliver skrevet ned. På den måde kommer man ved udflytning ikke til at hæfte for de mangler, som der var ved indflytning.

Gode råd

Når man fraflytter lejligheden, er der altid et par tommelfingerregler, der er gode at følge:

 • Find tjeklisten fra dit indflytningssyn, som du fik ved gennemgangen af lejligheden, da du flyttede ind. Det er ofte den samme liste, som udlejer bruger ved udflytningen - så kan du slavisk følge listen og sørge for at udbedre og lave disse punkter inden fraflytningssynet.
 • Det er også i udlejers interesse, at lejligheden står i den bedst mulige stand, så derfor kan man altid spørge dem ved opsigelse af lejligheden, om man kan få udleveret deres tjekliste på forhånd. Med den i hånden kan du ordne tingene, inden du har fraflytningssyn.
 • Ved tidspunktet mellem at man har istandsat lejligheden og flyttesynet, er det yderst vigtigt, at man tager billeder af hele lejligheden, stort som småt. Billederne kan altid bruges senere hen ved eventuelle uenigheder mellem dig og udlejer.
 • Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis du ikke er 100% enig i de punkter, som udlejer fremsætter.
 • Få altid kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne.
 • Hav eventuelt en forældre eller en ven med til fraflytningssynet, således at udlejer ikke fører ordet, og man bagefter fortryder, at man blot stod og nikkede.
Læs mere om fraflytning her