Forbrugsmålere – Vand, varme og el

Hvad er udlejer berettiget til at opkræve i forbindelse med vand, varme og el, og hvad er lejerens rettigheder i forbindelse med dette? Vi giver dig et overblik over det her

Generelt

Du har som lejer krav på at modtage et forbrugsregnskab over vand og varmeforbruget. Såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten, så løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra den 1. juni til den 31. maj.

Du skal som lejer have modtaget forbrugsregnskabet senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du ikke har modtaget forbrugsregnskabet inden for fristen, så mister udlejeren sin ret til at kræve tillægsbetaling, såfremt lejerens forbrug har været højere end det opkrævede a conto. Hvis du vil gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet, fordi du ikke er enig i det, så har du mulighed for at gøre dette. Det skal blot gøres senest seks uger efter, at du har modtaget regnskabet.

Hvis udlejer tidligere har haft udgifterne til vand og varme indholdt i huslejen, men fremover vil have dem til at indgå i forbrugsregnskabet, så skal huslejen nedsættes med det beløb, som posterne udgjorde af huslejen.

Forbrugsregnskabet

Forbrugsregnskabet skal indeholde følgende for at være gyldigt:

  • Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om lejerens muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.
  • Indeholde oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til lejeren efter fristen.

Vand

Udlejer er kun berettiget til at opkræve betaling for vand ud over huslejen, såfremt der er tilknyttet en forbrugsmåler til de enkelte lejemål. Hvis der ikke er tilknyttet en forbrugsmåler til lejemålet, og man på den baggrund ikke har mulighed for at opgøre det specifikke forbrug for det enkelte lejemål, så kan udlejer altså ikke kræve betaling for vand udover huslejen.

Varme

Udlejer er berettiget til at opkræve a conto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet lejemålet. Såfremt der ikke er forbrugsmålere tilknyttet lejemålet, har udlejer mulighed for at fordele varmeudgifterne efter lejlighedernes antal kvadratmeter eller rumfang. Hvis udlejeren fordeler varmeudgifterne efter lejlighedernes antal kvadratmeter eller rumfang, så har lejerne mulighed for – såfremt et flertal af lejerne i bygningen er enige om det - at kræve, at udlejer opsætter forbrugsmålere til lejemålene, og at fordelingen dermed fremover sker på baggrund af disse målere.

El

Hvis udlejer også står for el, så er tilfældet det samme som ved vandforbruget. Udlejer er altså kun berettiget til at kræve betaling for el ud over huslejen, såfremt der er en forbrugsmåler for det enkelte lejemål, så det er muligt at måle det specifikke forbrug for det enkelte lejemål.

Læs mere om betaling af vand, varme og el her
Topics:

Forbrugsmålere – Vand, varme og el

Hvad er udlejer berettiget til at opkræve i forbindelse med vand, varme og el, og hvad er lejerens rettigheder i forbindelse med dette? Vi giver dig et overblik over det her

Generelt

Du har som lejer krav på at modtage et forbrugsregnskab over vand og varmeforbruget. Såfremt andet ikke er aftalt i lejekontrakten, så løber regnskabsåret for forbrugsregnskabet fra den 1. juni til den 31. maj.

Du skal som lejer have modtaget forbrugsregnskabet senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du ikke har modtaget forbrugsregnskabet inden for fristen, så mister udlejeren sin ret til at kræve tillægsbetaling, såfremt lejerens forbrug har været højere end det opkrævede a conto. Hvis du vil gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet, fordi du ikke er enig i det, så har du mulighed for at gøre dette. Det skal blot gøres senest seks uger efter, at du har modtaget regnskabet.

Hvis udlejer tidligere har haft udgifterne til vand og varme indholdt i huslejen, men fremover vil have dem til at indgå i forbrugsregnskabet, så skal huslejen nedsættes med det beløb, som posterne udgjorde af huslejen.

Forbrugsregnskabet

Forbrugsregnskabet skal indeholde følgende for at være gyldigt:

  • Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om lejerens muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet.
  • Indeholde oplysning om tidspunktet for udlejerens modtagelse af forbrugsregnskabet, såfremt det først kommer frem til lejeren efter fristen.

Vand

Udlejer er kun berettiget til at opkræve betaling for vand ud over huslejen, såfremt der er tilknyttet en forbrugsmåler til de enkelte lejemål. Hvis der ikke er tilknyttet en forbrugsmåler til lejemålet, og man på den baggrund ikke har mulighed for at opgøre det specifikke forbrug for det enkelte lejemål, så kan udlejer altså ikke kræve betaling for vand udover huslejen.

Varme

Udlejer er berettiget til at opkræve a conto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet lejemålet. Såfremt der ikke er forbrugsmålere tilknyttet lejemålet, har udlejer mulighed for at fordele varmeudgifterne efter lejlighedernes antal kvadratmeter eller rumfang. Hvis udlejeren fordeler varmeudgifterne efter lejlighedernes antal kvadratmeter eller rumfang, så har lejerne mulighed for – såfremt et flertal af lejerne i bygningen er enige om det - at kræve, at udlejer opsætter forbrugsmålere til lejemålene, og at fordelingen dermed fremover sker på baggrund af disse målere.

El

Hvis udlejer også står for el, så er tilfældet det samme som ved vandforbruget. Udlejer er altså kun berettiget til at kræve betaling for el ud over huslejen, såfremt der er en forbrugsmåler for det enkelte lejemål, så det er muligt at måle det specifikke forbrug for det enkelte lejemål.

Læs mere om betaling af vand, varme og el her