Depositum og forudbetalt husleje

Når du flytter ind i en lejebolig, har udlejeren ret til at opkræve økonomisk sikkerhed fra dig. Men spørgsmålet er hvor meget. De fleste uoverensstemmelser mellem udlejer og lejer skyldes netop dette. Nedenfor har vi derfor uddybet, hvor meget udlejeren må opkræve, hvad det dækker, og hvornår udlejer skal tilbagebetale depositum.

Generelt

Ved indflytning har udlejer ret til at opkræve op til tre måneders forudbetalt leje, tre måneders depositum, samt betaling af husleje for den første måned. Det svarer altså samlet set til syv måneders husleje.

Betal aldrig depositum og forudbetalt husleje før du har modtaget en underskrevet lejekontrakt.

Forudbetalt leje

En udlejer har mulighed for at opkræve tre måneders forudbetalt husleje ved indflytning. Den forudbetalte husleje stiller sikkerhed for udlejer i opsigelsesperioden, der maksimalt er tre måneder. Det er udlejeren frit for, hvorvidt vedkommende opkræver en måneds forudbetalt husleje, de maksimale tre måneder eller slet ingen. I tilfælde hvor lejer fraflytter lejeboligen før opsigelsesperiodens udløb, har udlejer pligt til at forsøge at genudleje lejemålet. Lykkedes det udlejeren, har den oprindelige lejer krav på tilbagebetaling af sin del af den forudbetalte husleje, der svarer til den periode, som lejeboligen er genudlejet i.

Depositum

Ligesom ved forudbetalt leje, kan udlejer opkræve et depositum svarende til tre måneders husleje. Depositummet er udlejers sikkerhed for, at der kan udføres reparationer og males, når du fraflytter lejligheden. De fleste tvister mellem udlejer og lejer er et spørgsmål om depositum. Hvis der ved fraflytningen skal males, eller at det ikke er blevet gjort ordentligt af lejeren selv, kan udlejer modregne regningen for dette i lejerens depositum.

Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Lejeloven fastsætter ingen konkret grænse for, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum. Udlejer skal dog betale depositummet tilbage, så snart vedkommende har gjort op, hvad du som udlejer skylder for eventuelle skader på lejligheden.

Lejeloven fastsætter heller ingen grænser for, hvornår udlejer rent økonomisk skal have opgjort eventuelle skadernes omfang. Dette kan i nogle tilfælde tage tid. Sædvanligvis har udlejer én til halvanden måned til at tilbagebetale eventuelt overskydende depositum.

Læs mere om betaling af leje her
Topics:

Depositum og forudbetalt husleje

Når du flytter ind i en lejebolig, har udlejeren ret til at opkræve økonomisk sikkerhed fra dig. Men spørgsmålet er hvor meget. De fleste uoverensstemmelser mellem udlejer og lejer skyldes netop dette. Nedenfor har vi derfor uddybet, hvor meget udlejeren må opkræve, hvad det dækker, og hvornår udlejer skal tilbagebetale depositum.

Generelt

Ved indflytning har udlejer ret til at opkræve op til tre måneders forudbetalt leje, tre måneders depositum, samt betaling af husleje for den første måned. Det svarer altså samlet set til syv måneders husleje.

Betal aldrig depositum og forudbetalt husleje før du har modtaget en underskrevet lejekontrakt.

Forudbetalt leje

En udlejer har mulighed for at opkræve tre måneders forudbetalt husleje ved indflytning. Den forudbetalte husleje stiller sikkerhed for udlejer i opsigelsesperioden, der maksimalt er tre måneder. Det er udlejeren frit for, hvorvidt vedkommende opkræver en måneds forudbetalt husleje, de maksimale tre måneder eller slet ingen. I tilfælde hvor lejer fraflytter lejeboligen før opsigelsesperiodens udløb, har udlejer pligt til at forsøge at genudleje lejemålet. Lykkedes det udlejeren, har den oprindelige lejer krav på tilbagebetaling af sin del af den forudbetalte husleje, der svarer til den periode, som lejeboligen er genudlejet i.

Depositum

Ligesom ved forudbetalt leje, kan udlejer opkræve et depositum svarende til tre måneders husleje. Depositummet er udlejers sikkerhed for, at der kan udføres reparationer og males, når du fraflytter lejligheden. De fleste tvister mellem udlejer og lejer er et spørgsmål om depositum. Hvis der ved fraflytningen skal males, eller at det ikke er blevet gjort ordentligt af lejeren selv, kan udlejer modregne regningen for dette i lejerens depositum.

Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Lejeloven fastsætter ingen konkret grænse for, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum. Udlejer skal dog betale depositummet tilbage, så snart vedkommende har gjort op, hvad du som udlejer skylder for eventuelle skader på lejligheden.

Lejeloven fastsætter heller ingen grænser for, hvornår udlejer rent økonomisk skal have opgjort eventuelle skadernes omfang. Dette kan i nogle tilfælde tage tid. Sædvanligvis har udlejer én til halvanden måned til at tilbagebetale eventuelt overskydende depositum.

Læs mere om betaling af leje her